EVN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ  29/11/2021 đến 05/12/2021  
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (29/11)8h30Trực tuyến (Zoom meeting) Tham gia khóa "Đào tạo quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 4) năm 2021 KT,SC,VHGenco1KT (Nguyễn Đức Mừng), SC (Phan Minh Tú, Nguyễn Đình Trung), VH (Nguyễn Tiến Nam, Vàng Thanh Hưng)  
Thứ 3 (30/11)8h00Họp qua Zoom meeting Kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác RCM cho NMTĐ ĐN 3-4; Khối lượng công việc các công trình SCL 2023 theo RCM (nhập dữ liệu lên PMIS: Cây thư mục-KLCV liên quan, VT-TB, AT, thông số vận hành). KT ( Lưu ý: Để họp có chất lượng, hiệu quả, kính đề nghị PKT phối hợp PXSC giúp hoàn thiện bảng thống kê-đánh giá kết quả thực hiện tính từ 15/11/2021 đến nay)PGD KT,SC,VH,PGD; nhóm anh em làm RCM  
8h30Trực tuyến (Zoom meeting) Tham gia khóa "Đào tạo quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 4) năm 2021 KT,SC,VHGenco1KT (Nguyễn Đức Mừng), SC (Phan Minh Tú, Nguyễn Đình Trung), VH (Nguyễn Tiến Nam, Vàng Thanh Hưng)  
Thứ 4 (1/12)8h00Họp qua truyền hình Bảo Lộc - Đồng Nai 4 Họp đánh gia công tác tháng 11 và kế hoạch tháng 12 của Công ty. HCGD HC,GD,PGD,TCKT,KH,SC,VH,KT  
8h15Phòng họp tầng 1 Công ty. Tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ trong công tác Phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn kê khai, công khai tài sản, thu nhập tại Tổng công ty Phát điện 1 năm 2021. HCGenco1HC,GD,PGD  
8h30Trực tuyến (Zoom meeting) Tham gia khóa "Đào tạo quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 4) năm 2021 KT,SC,VHGenco1KT (Nguyễn Đức Mừng), SC (Phan Minh Tú, Nguyễn Đình Trung), VH (Nguyễn Tiến Nam, Vàng Thanh Hưng)  
Thứ 5 (2/12)8h30Trực tuyến (Zoom meeting) Tham gia khóa "Đào tạo quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 4) năm 2021 KT,SC,VHGenco1KT (Nguyễn Đức Mừng), SC (Phan Minh Tú, Nguyễn Đình Trung), VH (Nguyễn Tiến Nam, Vàng Thanh Hưng)  
Thứ 6 (3/12)8h30Trực tuyến (Zoom meeting) Tham gia khóa "Đào tạo quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 4) năm 2021 KT,SC,VHGenco1KT (Nguyễn Đức Mừng), SC (Phan Minh Tú, Nguyễn Đình Trung), VH (Nguyễn Tiến Nam, Vàng Thanh Hưng)  
8h30Hội nghị Trực tuyến Hội nghị Giao ban trực tuyến tháng 12 năm 2021 của Tổng công ty Phát điện 1. KHGenco1GD,KH,PGD,HC,TCKT,KT,SC,VH  

Lịch Khác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phần
01/11/2021 08:0030/11/2021 17:00Phòng Giám đốcHọc lớp CCLL Chính trịGiám ĐốcGiám đốc Giám đốc

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Thứ 3 (30/11)VPDN4- VPDN3- VPBLThay ca SC49B-01145 (16 chỗ)Nguyễn Văn LâmNguyễn Văn ChínhCBCNV-PXSC